Rádió-G

Jogi nyilatkozat

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával az Rádió-G rendelkezik, beleértve a honlapon fellelhető saját készítésű cikkek, fényképek, videók és hanganyagok, melynek bármiféle felhasználáshoz a Rádió-G előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és egyéb jogot, valamint nem változtathatja meg vagy módosíthatja a honlapon található tartalmakat.

Tilos a honlap bármely tartalmának, vagy a tartalom egy a teljes kontextusból kiemelet részének sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Rádió-G nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért, valamint nem áll módjában az adásokban elhangzott információk teljeskörű ellenőrzése, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a valóságnak a lehető legjobban megfeleljenek. Ennek megfelelően a Rádió-G nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is, valamint az esetleges megsértett jó hírnevet, viszont mindent megtesz azért, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben elkerülje.

Rádió-G által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.